...Vaš pouzdani poslovni partner ...
 
Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge SBM d.o.o. 18000 Niš, telefon/faks: 018/249-371
 

Serijski matrični štampači
Fletbed
 
Tally Genicom

Dascom

TallyDascom
Tally
 

Opšte

Serijski matrični štampači su svestrani uređaji visoke pouzdanosti, što ih čini izvanrednim izborom kada je potrebno štampanje velikih količina podataka na originalu i istovremenim kopijama brzo i pouzdano. Ukoliko želite da posedujete dugotrajne printere visokog kvaliteta, uz održavanje niske cene po štampanoj stranici, možete se osloniti na naše matrične serijske štampače kao pravi izbor.

Brošura .pdf

LA48

1125 Serijski printer

Ovo je 24-pinski štampač sa 80 kolona, brzine do 375 cps. Predviđen je za obim štampanja do 6.000 strana/mesečno. Štampa 1 original + 4 kopije. Koristi USB, serijski i paralelni priključak.

Specifikacija 1125 .pdf

1125 dm

1225 Serijski printer

1225 je 24-pinski štampač sa 136 kolona, brzine do 375 cps. Predviđen je za obim štampanja do 6.000 strana/mesečno. Štampa 1 original + 4 kopije. Koristi USB, serijski i paralelni priključak.

Specifikacija 1225 .pdf

1225
T2248 / T2348

Printeri T2248, kao 80-kolonski printer i T2348, kao 136-kolonski printer, su 24-pinski štampači brzine do 448 cps. Štampaju 1 original + 4 kopije. Koriste USB i paralelni priključak. Predviđeni su za obim štampanja do 8.000 strana/mesečno i idealni su za širok spektar aplikacija u raznim oblastima primene: bankarstvu, farmaciji, zdravstvu, obrazovanju, ...

Specifikacija .pdf

T2150

A4 štampanje faktura, otpremnica, bar kod nalepnica i izveštaja može uticati na vaš profit. Sa 720 cps - 430 stranica na sat - sa radnim opterećenjem do 26.000 strana/mesečno, 24-pinski serijski štampač T2150 će vam dati svoj puni doprinos. Standardni frontalni traktor i direktni put papira uvode formulare sa do 6 kopija bez proklizavanja, gubitaka, uvrtanja i gužvanja. Koriste serijski i paralelni priključak.

Specifikacija .pdf 2150

2150
T2250

A3 štampanje faktura, otpremnica, bar kod nalepnica i izveštaja može uticati na vaš profit. Sa 720 cps - 430 stranica na sat - sa radnim opterećenjem do 26.000 strana/mesečno, 24-pinski serijski štampači T2250 će vam dati svoj puni doprinos. Standardni frontalni traktor i direktni put papira uvode formulare sa do 6 kopija bez proklizavanja, gubitaka, uvrtanja i gužvanja. Koriste serijski i paralelni priključak.

Specifikacija .pdf

2250

T2265+ / T2280+

Maksimalnom brzinom od 900 cps, odnosno 1.100 cps, 24-pinski serijski štampači T2265+ i T2280+ idu u korak sa dinamičnim, zahtevnim svetom za koji je štampanje vremenski osetljivo i kritično pitanje. Predviđeni su za obim štampanja do 40.000 ili 50.000 strana/mesečno i mogu da štampaju 1 original + 6 kopija. Koriste paralelni i Ethernet priključak.

T2280

Specifikacija 2265 plus .pdf

T2365 MC

Otisak štampe je jasan, oštar, crn i apsolutno čitljiv, zahvaljujući 24- pinskoj glavi štampača. Snažan i robustan za rad u težim uslovima.

Brzina štampanja serijskig printera T2365 MC ide do 900 cps. Predviđen je za obim štampanja do 40.000 strana/mesečno i može da štampa 1 original + 8 kopija. Koristi paralelni i Ethernet priključak.

Specifikacija .pdf

T2380

Brz i ojačan za teže uslove primene. Otisak štampe je jasan, oštar, crn i apsolutno čitljiv, zahvaljujući 24-pinskoj glavi štampača.

Brzina štampanja serijskog printera T2380 je do 1000 cps. Predviđen je za obim štampanja do 50.000 strana/mesečno i može da štampa 1 original + 8 kopija. Koristi paralelni i Ethernet priključak.

Specifikacija .pdf

| Copyright SBM d.o.o. 2002 -2015 | e-mail: sbm@sbm.rs |