...Vaš pouzdani poslovni partner ...
 
Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge SBM d.o.o. 18000 Niš, telefon/faks: 018/249-371
 

Prenosni (mobilni) štampači
Fletbed
 
Tally Genicom

Dascom

TallyDascom
Tally
 

Opšte

Zahtevi za štampanjem danas se prostiru i izvan magacina, prodavnica i kancelarija - traži se i štampanje u vozilima koja vrše isporuku roba. Potreba da se štampaju otpremnice i/ili fakture u isto vreme kada se roba dostavlja - a da se u toku dana o tome informiše marketing i prodaja firme - sve više postaje standardni način rada. Model MIP480 iz DASCOM-ove kategorije mobilnih printera omogućuje takvo štampanje izlaznih dokumenata šireg formata.

Štampanje u većem broju kopija obezbeđuje primerke za potpisivanje prijema robe.

DASCOM mobilni štampači izvanredno izlaze na kraj i sa stalnim prisustvom putnih vibracija i teških uslova okruženja, ujedno omogućujući dugogodišnje korišćenje printera bez problema.

Brošura .pdf

MIP480

MIP480 Prenosni printer

Ovaj prenosni štampač se koristi za zahtevne aplikacije u kojima su najvažnije produktivnost i performanse. MIP480 je najbrži printer za štampanje u vozilima. Ovaj printer je nastao od mehanizma visokog industrijskog kvaliteta i ima impresivni MTBF (srednje vreme do otkaza) od 15.000 sati. Štampa na kontinualnom papiru ili pojedinačnim listovima. Jednostavna i laka zamena papira i ribona. Napajanje 12V-24V omogućuje kompatibilnost sa najrazličitijim vozilima.

Raspoloživa konfiguracija:

  • MIP48000-AA – Koristi RS232, USB i Bluetooth

Specifikacija .pdf

MIP480

 

| Copyright SBM d.o.o. 2002 -2015 | e-mail: sbm@sbm.rs |