...Vaš pouzdani poslovni partner ...
 
Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge SBM d.o.o. 18000 Niš, telefon/faks: 018/249-371
 

Fletbed (flatbed) matrični štampači
Fletbed
 
Tally Genicom

Dascom

TallyDascom
Tally
 

Opšte

Ova linija štampača je projektovana za vremenski kritične situacije i idealna je za šaltere. Projektovani su za rad u uslovima gde je prostor ograničen. Mogu ih koristiti: maloprodaje, turističke agencije, železničke stanice, banke, zdravstvene ustanove, ambulante, apoteke. Fletbed štampači se mogu koristiti kod štampanja višedelnih formi kao što su fakture, otpremnice, izvestaji, priznanice, recepti i slični dokumenti. Način štampanja omogucava da oblast spolja ostane glatka i uvek možete računati na odlične rezultate.

Brošura .pdf

 

fb
   
Tally Dascom 1330

Tally DASCOM 1330 je kompaktni 24-pinski fletbed štampač sa 82 kolone, brzine do 450 cps. Koristi USB priključak u osnovnom izvođenju, a postoje i modeli koji dodatno imaju ili paralelni ili serijski ili mrežni priključak. Pouzdan je u radu i lak za primenu. Idealan je za sve šalterske i kancelarijske primene sa niskim troškovima korišćenja, u uslovima ograničenog prostora.

Specifikacija .pdf

1330

Tally Dascom 1430

Tally DASCOM 1430 je 24-pinski fletbed štampač sa 106 kolona, brzine do 450 cps. Koristi USB i paralelni priključak. Pouzdan je u radu i lak za primenu. Idealan je za sve kancelarijske primene sa niskim troškovima korišćenja, u uslovima ograničenog prostora.

Specifikacija .pdf

 

1430

TG 5040 Pasbuk printer

Maksimalnom brzinom 600 cps, 24-pinski pasbuk fletbed štampač TallyGenicom 5040 brzo obrađuje različite vrste dokumenata: štedne knjižice, čekovi. recepti, formulari (do veličine A4). Štampa 1 original + 4 kopije. Koristi USB i paralelni priključak i opcioni serijski priključak.Automatski otkriva ivicu papira, podešava formulare i knjižicu kao i potreban razmak glave. Trajanje tipične pasbuk transakcije je do 2,2 sekunde.

Specifikacija .pdf

5040

Tally Dascom 5130 Pasbuk printer

Tally Dascom 5130 je 24-pinski pasbuk fletbed štampač brzine do 400 cps. Štampa 1 original + 4 kopije. Koristi USB, serijski i paralelni priključak. Automatski otkriva ivicu papira, podešava formulare i knjižicu kao i potreban razmak glave.

Postoji i model sa traktorom za primenu sa kontinualnim papirom (5130T).

Specifikacija .pdf

5130

| Copyright SBM d.o.o. 2002 -2015 | e-mail: sbm@sbm.rs |