bsoft

Obuka – Biznisoft

Obuka korisnika svakog poslovnog programa predstavlja veoma važan elemenat za njegovu uspešnu implementaciju. Iako je sam BizniSoft program koji je vrlo jednostavan i lak za korišćenje sa veoma jasnim interfejsom, smatramo da svaki klijent treba da iskoristi pogodnost standardne obuke koja je uključena u cenu programskog paketa. Postoje 3 vrste obuke: 

1. Standardna obuka naših korisnika, koja se održava u Beogradu u prostorijama Biznisofta u trajanju od tri čovek-dana za jednog izvršioca. Sadržaj ove standardne obuke je sledeći:

  • - Upoznavanje sa osnovnim elementima Biznisoft-a: Opšti šifarnici, gridovi, tabele, unos/izmena/brisanje podataka i slično
  • - Upoznavanje sa šifarskim sistemom: Kontni plan, poslovni partneri, artikli/proizvodi/usluge, mesta/nosioci troškova
  • - Robno-trgovinsko poslovanje - osnovni elementi: prijem robe, fakturisanje, interni prenosi, nivelacije
  • - Bazna administracija: šifarnik operatera, sistem lozinki i ovlašćenja, provera integriteta
  • - Obračun zarada: standardni obračun zaposlenih radova, lica van radnog odnosa, ostala lična primanja, izveštavanje
  • - Bazna proizvodnja: obrada radnih naloga, recepture i sastavnice, transfer proizvoda, mesta i nosioci troškova
  • - Pitanja korisnika koja se odnose na njihove specifičnosti

2. Dodatna obuka koja se izvršava u Beogradu u prostorijama Biznisofta i čije se trajanje posebno dogovara:

  • - Napredne finansijske funkcije: blagajne, poreska evidencija, završni računi, obračuni, analize
  • - BizniSoft POS: podržani uređaji, izdavanje računa, dodatne evidencije, povezivanje sa kasama
  • - Specifične funkcije: Otkup poljoprivrednih proizvoda, Kadrovska evidencija, Servis i popravke, finansijska operativa

3. Specifična obuka koja se izvršava na lokaciji korisnika i čije trajanje i sadržaj zavisi od zahteva samog korisnika.